Cảnh báo lừa đảo
Họ và tên:
Nguyễn Huyến
Số điện thoại:
0886051531
Số tài khoản
0886051531
Ngân hàng
9030420058888
Mô tả hình thức
Gdv này scam Momg ad xem xét
Người tố cáo
Họ và tên:
Nguyễn Ngọc Huy
Liên hệ:
08682*****
Danh sachs scamer
TỐ CÁO LỪA ĐẢO CHECK BẢO HIỂM UY TÍN