Cảnh báo lừa đảo
Họ và tên:
Nguyễn Mạnh Huyến
Số điện thoại:
0886051541
Số tài khoản
9030420058888
Ngân hàng
MB BANK
Mô tả hình thức
Trước đây nguyễn mạnh huyến scam 4m5 , sau xoá fb vs block tôi , nay nó on lại tôi tố cáo nó scam mong ad giải quyết
Người tố cáo
Họ và tên:
Trần Văn Đức
Liên hệ:
03843*****
Danh sachs scamer
TỐ CÁO LỪA ĐẢO CHECK BẢO HIỂM UY TÍN